My sports hero

Privacy

Privacybeleid

MySportsHero en 3Motion BV hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en staat ervoor garant dat uw privacy gerespecteerd wordt.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over uw registratie en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Hierdoor springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 3Motion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type gegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw gegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat wij de beveiliging van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze versterkt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Als 3Motion BV zijn wij steeds verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

MySportsHero / 3Motion BV
Poldergotestraat2B
9240 Zele
Info@mysportshero.be

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

3Motion BV kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u zelf bij het plaatsen van een bestelling uw gegevens invult. 3Motion BV kan met andere woorden de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uw IP-adres.

 

3Motion BV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we deze hebben gekregen.

Waarom heeft 3Motion BV deze gegevens nodig?

3Motion BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet kunnen bereiken.
Daarnaast kan 3Motion BV uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Om te kunnen deelnemen aan acties van MySportsHero en 3Motion BV.

 

Je account

Bij www.mysportshero.be kan je kiezen om al dan niet een account aan te maken. Hier slaan we onder andere jouw naam, telefoonnummer, adres(sen), e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW nummer op. Het is zelfs aan te raden om een account aan te maken. Zo hoef je deze gegevens niet iedere keer opnieuw in te voeren bij een bestelling.
Jackprint bewaart ook gegevens van je eerdere bestellingen en opgeladen bestanden. Zo kan je deze makkelijk opnieuw bestellen.

 

Nieuwsbrieven

Bij MySportsHero is er een vrijblijvende keuze om je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze acties en de laatste nieuwtjes. Hiervoor dien je enkel je e-mailadres in te geven. Wens je geen nieuwsbrieven meer te ontvangen? Geen probleem. Je kan je makkelijk uitschrijven via onze website.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

3Motion BV bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

3Motion BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Zo maakt 3Motion BV gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…);
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven, acties en uitnodigingen;
 • Het bezorgen van leveringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van www.mysportshero.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 3Motion BV gebruikt deze informatie om de verwerking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

MySportsHero maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MySportsHero mee te delen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MySportsHero heeft hier geen invloed op.
3Motion heeft Google geen toestemming gegeven om via MySportsHero verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Uw rechten omtrent gegevens

U heeft recht inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Hierover kan je ten allen tijde contact met ons opnemen via bovenvermelde contactgegevens. U kan ons ook contacteren via de contactpagina

 

Klachten, vragen of opmerkingen?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve dan meteen contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijzigingen

MySportsHero behoudt het recht om de privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Wijzigingen in het beleid zullen via onze website gemeld worden.

 

Webshop powered by Marcando